Innlandet Revisjon IKS er etablert av fylkeskommunen og 24  kommuner i tidligere Oppland fylke for å gjennomføre lovpålagt revisjon.
Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til tillit til kommunal forvaltning, samt læring og forbedring i kommunene.

Våre tjenester:

Illustrasjon lokaler og utsikt fra kantinen
Aktuelt

Hvis du ønsker en spennende, allsidig og samfunnsnyttig revisorjobb er Innlandet Revisjon IKS stedet for deg. Kommunene og fylkeskommunen forvalter store verdier

Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet en veileder om regelverket for interkommunalt samarbeid som følger av kommuneloven. Veilederen gjør rede for reglene for

Nå har kommunene valgt sine nye kontrollutvalg. Det er mange nye medlemmer i utvalgene, men også en del som har erfaring fra

Hopp rett ned til innholdet