Vi søker regnskapsrevisor

Vi søker en person med revisjons-, økonomi- og IT-kompetanse. Vi ønsker at du har master- eller bachelorgrad innenfor revisjon. Digitaliseringsutviklingen påvirker vår revisjonsmetodikk og vi ønsker at du kan bidra i vår utvikling. Vi bruker revisjonsverktøyet Visma Descartes og har fjerntilgang til kommunenes regnskapssystemer.

Kommunene og fylkeskommunen yter viktige oppgaver for innbyggerne og forvalter store verdier. Dette medfører at revisjonsarbeidet blir allsidig, utfordrende og meningsfylt. Hele utlysningsteksten