Vi søker faglig dyktig økonom, jurist eller samfunnsviter til stilling som forvaltningsrevisor

Har du interesse for utredningsarbeid, liker å arbeide selvstendig i et tverrfaglig miljø og ønsker faglige utfordringer?

Forvaltningsrevisjon er en ekstern og uavhengig kontroll av kommunenes og fylkeskommunens virksomhet som skal bidra til læring og forbedring. Forvaltningsrevisor undersøker og vurderer om innbyggerne får tjenestene de har krav på til riktig kvalitet og om ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med regelverket og kommunestyrets forutsetninger.

Arbeidet er prosjektbasert og vil hovedsakelig være å planlegge og gjennomføre forvaltningsrevisjoner av fylkeskommunen, kommunene og deres selskaper. Stillingen innebærer kommunikasjon med administrativt og politisk nivå. Det må påregnes noe reising og bruk av egen bil.

Kvalifikasjoner:

Mastergrad og god kompetanse innenfor samfunnsvitenskapelig metode, juridisk metode og/eller økonomisk analyse. IT- og systemkompetanse samt erfaring med utredningsarbeid vil vektlegges.

Vi ønsker at du har:

  • Evne til å levere gode resultater innenfor frister og ressursrammer.
  • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Kunnskap om kommunal forvaltning.

Vi tilbyr:

  • Fast stilling med varierte og interessante arbeidsoppgaver.
  • Kompetente og trivelige kollegaer.
  • Faglig oppdatering.
  • Lønn etter avtale og fleksible arbeidstidsordninger.
  • Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud tlf. 951 36 962 eller daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881. Nærmere opplysninger om selskapet finnes på www.irev.no

Søknad med CV sendes postmottak@irev.no eller Innlandet Revisjon IKS, Postboks 153, 2626 Lillehammer innen 19. februar 2020.

Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 18 kommuner og Innlandet fylkeskommune. Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for eierne. Selskapet har 12 ansatte innenfor regnskapsrevisjon og 8 ansatte innenfor forvaltningsrevisjon. Vi har hovedkontor på Lillehammer og kontorer på Gjøvik og Otta.