Vi søker dyktig økonom, jurist eller samfunnsviter til stilling som forvaltningsrevisor

Ønsker du faglige utfordringer, liker å arbeide selvstendig og har interesse for utredningsarbeid?

Forvaltningsrevisjon er en ekstern og uavhengig kontroll av kommunenes og fylkeskommunens virksomhet med målsetting om å bidra til læring og forbedring.  Det undersøkes og vurderes om innbyggerne får tjenestene de har krav på og om ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med regelverk og kommunestyrets forutsetninger.

Kommunene og fylkeskommunen yter viktige oppgaver for innbyggerne og forvalter store verdier. Dette medfører at revisjonsarbeidet blir allsidig, utfordrende og meningsfylt. Fullstendig utlysningstekst.