Forvaltningsrevisjonsprosjektet Rammeavtaler og innkjøpssamarbeid – Vestre Toten kommune

Målet med forvaltningsrevisjonen var å finne ut om kommunen har kontroll med hvorvidt bruken av inngåtte rammeavtaler er i samsvar med regelverket. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.