LEDIGE STILLINGER SOM REVISOR OG FORVALNINGSREVISOR

Vil du bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning?
Vi søker personer med bachelor- eller master grad innen revisjon og økonomi eller mastergrad innen statsvitenskap, sosiologi, juss, eller andre relevante fagfelt.