Revisjonsrapport – Kjøp og salg av Stokke Nedre, Gjøvik kommune

Formålet med prosjektarbeidet er å gjennomgå prosessene relatert til kjøpet og salget av Stokke Nedre. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.