Revisjonsrapport – Forvaltning av pasientmidler, Gausdal kommune

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke om kommunen har etablert tilfredsstillende rutiner og praksis for disponering av kontantytelsen og oppbevaring og regnskapsføring av pasientmidler. Som beboer/pasient på langtidsopphold i sykehjem, blir deler av pensjonen trukket som egenbetaling for oppholdet. Det som er igjen kalles i lovverket for kontantytelsen. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.