Rapporter

 

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner vil fortløpende bli lagt ut på vår hjemmeside.
Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2017
Oppland fylkeskommune, Næringsutvikling, Rapport nr. 2017-1
Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016
Lunner kommune, Innkjøp, rapport, 2016-7
Øyer kommune, Internkontroll i byggesaksbehandlingen, 2016-6
Gausdal kommune, Tidlig innsats, 2016-5
Jevnaker kommune, Rammeavtaler, 2016-3
Nordre Land kommune, Selskapskontroll Vokks AS, 2016-2
Vestre Toten kommune, Rammeavtaler og innkjøpssamarbeid, 2016-1
Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2015
Lillehammer kommune, Økonomistyring samhandlingsreformen, 2015-13.
Gran kommune, Kontraktsoppfølging, rapport 2015-9.
Oppland fylkeskommune, Regionale planprosesser, rapport 2015-7.
Nordre Land kommune, Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser, rapport 2015-5.
Oppland fylkeskommune, Stedsutvikling, rapport 2015-4.
Oppland fylkeskommune, Tildeling av skoleskyss, rapport 2015-3.
Gausdal kommune, Kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket, rapport 2015-2.