Personvernerklæring

Innlandet Revisjon IKS har utarbeidet en personvernerklæring knyttet til behandling av personopplysninger i tilknytning til utøvelse av revisjonstjenester.