Forvaltningsrevisjonsrapport – Tidlig innsats og tilpasset undervisning, Søndre Land kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke kommunens (skolenes) oppfølging av de rutiner som er utarbeidet i forbindelse med tidlig innsats og tilpasset opplæring, og hvordan man oppdager og kartlegger elever som har ekstra behov. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.