Forvaltningsrevisjonsrapport – Tidlig innsats, Gausdal kommune

Målet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om spesialundervisning blir tildelt i samsvar med regelverket i opplæringsloven og forvaltningsloven. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.