Forvaltningsrevisjonsrapport – Sikkerhet og beredskap drikkevann – Lillehammer kommune

Målet med revisjonsprosjektet er å vurdere Lillehammer kommunes etterlevelse av krav om sikker levering av nok og trygt drikkevann, rapporten er laget under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.