Forvaltningsrevisjonsrapport – Ressursbruk yrkesfag, Oppland fylkeskommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å analysere fylkeskommunens ressursbruk knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.