Forvaltningsrevisjonsrapport Rammeavtaler, Jevnaker kommune

Formålet med prosjektet var å undersøke om kommunens praksis i forbindelse med bruk og oppfølging av inngåtte rammeavtaler er i samsvar med lov, forskrift og kommunens eget regelverk og om rådmannen har betryggende kontroll med etterlevelsen. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.