Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i Øyer – Øyer kommune

Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke hvordan Øyer kommune som skoleeier og skolene i kommunen arbeider for fremme gode psykososiale læringsmiljøer og sikre at mobbing avdekkes og håndteres. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.