Forvaltningsrevisjonsrapport – Praktisering av bemannings- og pedagognorm i barnehagene – Lunner kommune

Formålet med prosjektet er å vurdere etterlevelsen av bemanningsnormen og pedagognormen i barnehagene. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.