Forvaltningsrevisjonsrapport – Overføringsordningen, Oppland fylkeskommune

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å evaluere overføringsordningen og undersøke om den fungerer etter hensikten. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.