Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av samarbeidsavtalene om Gjøvikregionen Barnevernvakt – Gjøvik kommune

Formålet med revisjonsprosjektet er avgrenset til å gjelde Gjøvik kommunes oppfølging av økonomiske forhold regulert i samarbeidsavtalene for vertskommunesamarbeidet Gjøvikregionen barnevernvakt. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.