Forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing og psykososialt miljø i videregående skole, Oppland fylkeskommune

Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke om Oppland fylkeskommune som skoleeier og utvalgte skoler arbeider systematisk for å sikre et godt psykososialt miljø.  Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.