Forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing og psykososialt miljø i skolen, Lillehammer kommune

Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke hvordan Lillehammer kommune som skoleeier og utvalgte skoler arbeider for fremme gode psykososiale læringsmiljøer og sikre at mobbing avdekkes og håndteres. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.