Forvaltningsrevisjonsrapport – Meldinger til barnevernet – Gausdal kommune

Formålet med revisjonsprosjektet er å undersøke om kommunen har etablert rutiner og praksis som sikrer at barnevernet får melding om barn som er utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller overgrep. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.