Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringsprosjektet Gjøvik barnehage, Gjøvik kommune

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke om byggeprosjektet Gjøvik barnehage har vært underlagt tilfredsstillende økonomisk styring. Vi har fokusert på økonomistyringen, da det er overskridelsene i byggeprosjektet som er bakgrunnen for kommunestyrets ønske om en gjennomgang. Rapporten er lagret under fanen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.