Forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll i byggesaksavdelingen, Øyer kommune

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om byggesaksbehandlingen er underlagt tilfredsstillende internkontroll. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.