Forvaltningsrevisjonsrapport – Habilitet og roller – Nordre Land kommune

Formålet med prosjektet er en gjennomgang av påstander i notat skrevet av tidligere leder for samfunnsutvikling og drift sendt til politisk- og administrativ ledelse samt hovedtillitsvalgt. Revisjonens fokus har vært om det er forhold som tyder på at det har skjedd brudd på etterlevelse av habilitetsbestemmelser og kommunens etiske retningslinjer avgrenset til saker som gjelder utbygging i Synnfjell. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.