Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjelds- og fondsforvaltning, Dovre kommune

Formålet med revisjonen er å se om gjelds- og fondsforvaltningen  har vært i henhold til regelverk, vedtak  og retningslinjer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.