Forvaltningsrevisjonsrapport – Forvaltning av næringsfond, Skjåk kommune

Målet med revisjonsprosjektet er å undersøke om Skjåk kommune forvalter næringsfondet i samsvar med retningslinjene. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.