Forvaltningsrevisjonsrapport – Endringer i skolestruktur – Lillehammer kommune

Formålet med revisjonsprosjektet er å kartlegge og vurdere konsekvenser av endringene i skolestruktur i for økonomi og læringskvalitet/-miljø. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.