Forvaltningsrevisjon – Planprosesser -samhandling og rolleavklaring, Oppland fylkeskommune

Formålet med prosjektet er å undersøke forhold som påvirker medvirkning både hva gjelder ønske om og mulighet for deltagelse i planprosessen.
Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.