Forvaltningsrevisjon – Planlegging og styring av byggeprosjekter, Lillehammer kommune

Formålet er å undersøke om kommunens systemer og prosesser er tilstrekkelige for å etablere et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for investeringene, samt å vurdere rapporteringsrutinene. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.