Forvaltningsrevisjon – Næringsutvikling, Oppland fylkeskommune

Målet med prosjektet er å vurdere Oppland fylkeskommune rolle for å fremme næringsutvikling i Oppland. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

10291rapportnaeringsutviklingendelig20170313