Forvaltningsrevisjon – Innkjøp, Lunner kommune

Målet med prosjektet er å undersøke om kommunen følger lov om offentlige anskaffelser ved gjennomføring av konkurranser og føring av anskaffelsesprotokoll. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.