Forvaltningsrevisjon – Gjeld-, fonds- og eiendomsforvaltning, Lom kommune

Formålet med revisjonen er å se om gjelds-, fonds- og eiendomsforvaltningen  har vært i henhold til regelverk, vedtak  og retningslinjer. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.