Forvaltningsrevisjon – Fastlegesituasjon, Gjøvik kommune

Formålet med revisjonen er å finne ut om innbyggernes rett til fastlege er etterlevd i Gjøvik kommune og hvordan bekymringsmeldingen fra allmennlegene ble fulgt opp og rapportert. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.