Forvaltningsrevisjon – Arbeidsgiverstrategi, Jevnaker kommune

Formålet har vært å vurdere hvordan arbeidsgiverstrategien har fungert og hvordan den etterleves i praksis. Formålet er i tråd med vedtaket i kommunestyret. Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.