Forvaltningsrevisjon – Ansettelsesprosedyrer, Nordre Land kommune

Formålet med prosjektet er en gjennomgang av kommunens prosedyrer, rutiner og saksbehandling i tilsettingssaker for referansesjekk og innhenting av politiattest.
Rapporten er lagret under fane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Rapport: http://irev.no/forvaltningsrevisjon-ansettelsesprosedyrer-nordre-land-kommune/