Dyktig jurist, samfunnsviter eller økonom søkes til stilling som forvaltningsrevisor

Kommunene og fylkeskommunen yter viktige oppgaver for innbyggerne og forvalter store verdier. Dette medfører at forvaltningsrevisjon som er en ekstern og uavhengig kontroll av kommunenes og fylkeskommunens virksomhet blir allsidig, utfordrende og meningsfull.

Fullstendig utlysningstekst. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud tlf. 951 36 962 eller daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881.

Søknad med CV sendes postmottak@irev.no eller Innlandet Revisjon IKS, Postboks 153, 2626 Lillehammer innen 10. september 2021.