Ansatte
Ansatte Arbeids-område Stilling Utdanning Telefon og e-post
Hagen, Bjørg Selskapsledelse

Revisjon

Daglig leder Master i offentlig revisjon

Statsautorisert revisor

913 22 881

61 28 90 90

bjorg.hagen@irev.no

Grefsrud, Reidun Forvaltningsrevisjon Fagansvarlig, oppdragsansvarlig revisor Cand. Oecon 951 36 962

61 28 90 96

reidun.grefsrud@irev.no

Lein, Kristian Forvaltningsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Cand. Oecon 908 70 073

61 28 90 93

kristian.lein@irev.no

Lund, Guro Selfors Forvaltningsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Cand. Polit 481 41 982

61 28 90 92

guro.selfors.lund@irev.no

Selfors, Ingvild Forvaltningsrevisjon Oppdragsansvarlig Revisor Siviløkonom og

Cand. Oecon

413 38 364

61 28 91 12 ingvild.selfors@irev.no

Buggeland, Jorun Gilje Forvaltningsrevisjon Revisor Cand.Polit 91 32 99 18

61 28 93 12

jorun.gilje.buggeland@irev.no

Bue, Birgitte Ulimoen Forvaltningsrevisjon Revisor Master i rettsvitenskap 480 43 175

61 28 90 86

Birgitte.ulimoen.bue@irev.no

Granlund, Ingvild Andreassen Forvaltningsrevisjon Revisor Master i moderne forvaltning 41 41 40 81

61 28 90 94

ingvild.andreassen.granlund@irev.no

Grini, Tove Forvaltningsrevisjon Revisor Høyskole-kandidat, kommunal revisjon 905 89 894

61 28 91 17

tove.grini@irev.no

Karenstuen, Anette Forvaltningsrevisjon Revisor Master i ledelse og organisasjons-psykologi 476 78 600

61 28 90 95

anette.karensturen@irev.no

Berg, Steinar Christen Regnskapsrevisjon Fagansvarlig

Oppdragsansvarlig revisor

Statsautorisert revisor 458 51 026

61 28 90 83

steinar.christen.berg@irev.no

Dybdal, Ingebjørg Regnskapsrevisjon Oppdragsansvarlig Statsautorisert revisor 977 20 647

61 28 91 11

ingebjorg.dybdal@irev.no

Hesthagen, Anne Regnskapsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Bachelor i revisjon 996 11 189

91 28 90 84

anne.hesthagen@irev.no

Julusmoen, Heidi Floor Regnskapsrevisjon Oppdrags-ansvarlig revisor Statsautorisert revisor 911 70 668

61 28 90 85

heidi.floor.julusmoen@irev.no

Olafsen, Heidi Holm Regnskapsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Bachelor i revisjon 936 95 820

61 28 91 19

Heidi.Holm.Olafsen@irev.no

 

Romundgard, Unn Regnskapsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Bachelor i revisjon 482 79 957

61 28 91 39

unn.romundgard@irev.no

Baltatu, Adriana Regnskapsrevisjon Revisor Bachelor i revisjon 47 91 48 63

61 28 91 00

adriana.baltatu@irev.no

Ellingsson, Siv Jensen Regnskapsrevisjon Revisor Statsautorisert revisor 406 37 991

61 28 90 91

siv.jensen.ellingsson@irev.no

Fomicheva, Olga Regnskapsrevisjon Revisor Bachelor i økonomi 486 76 907

61 28 90 87

olga.fomicheva@irev.no

Gustavsen, Bjørn Regnskapsrevisjon Revisor Høyskolefag i revisjon 920 86 117

61 28 91 41

bjorn.gustavsen@irev.no

Haga, Astrid Regnskapsrevisjon Revisor Bachelor i revisjon

Autorisert regnskapsfører

411 47 984

61 28 90 99

Astrid.haga@irev.no

Lein, Anne Ingeborg Regnskapsrevisjon Revisor Siviløkonom 982 07 233

61 28 90 97

anne.ingeborg.lein@irev.no

Moen, Christin Stensrud Regnskapsrevisjon Revisor Statsautorisert revisor 482 31 755

61 28 91 99

Christin.moen@irev.no

Pettersen, Kristel Regnskapsrevisjon Revisor Siviløkonom 907 75 985

61 28 91 01

Kristel.pettersen@irev.no

Solberg, Anne Line Regnskapsrevisjon Revisor Statsautorisert revisor 61 28 91 95

417 78 836

Anne.line.solberg@irev.no

Steen, Andreas Regnskapsrevisjon Revisor Høyere revisjon eksamen

Cand. Mag. Økonomi

414 51 878

61 28 90 82

andreas.steen@irev.no