Ansatte

 

Ansatt Arbeids-område Stilling Utdanning Telefon og

e-post

Hagen, Bjørg Daglig leder Master i offentlig revisjon

Registrert revisor

913 22 881

61 28 90 90

bjorg.hagen@irev.no

Grefsrud, Reidun Forvaltnings-revisjon Fagansvarlig, oppdrags-ansvarlig revisor Cand. Oecon 951 36 962

61 28 90 96

reidun.grefsrud@irev.no

Lein, Kristian Forvaltnings-revisjon Oppdrags-ansvarlig revisor Cand. Oecon 908 70 073

61 28 90 93

kristian.lein@irev.no

Lund, Guro Selfors Forvaltnings-revisjon Oppdrags-ansvarlig revisor Cand. Polit 481 41 982

61 28 90 92

guro.selfors.lund@irev.no

Grini, Tove Forvaltnings-revisjon Revisor Høyskole-kandidat, kommunal revisjon 905 89 894

61 28 91 17

tove.grini@irev.no

Mathisen, Birgitte Bue Forvaltnings-revisjon Revisor Master i rettsvitenskap 61 28 90 86

480 43 175

Birgitte.bue.mathisen@irev.no

Robbestad, Kari Forvaltnings-revisjon Revisor Diplomert internrevisor 915 60 422

61 28 91 25

kari.robbestad@irev.no

Selfors, Ingvild Forvaltnings-revisjon Revisor Siviløkonom og

Cand. Oecon

413 38 364

61 28 90 12

Ingvild.selfors@irev.no

Berg, Steinar Christen Regnskaps-revisjon Oppdragsansvarlig revisor Statsautorisert revisor 61 28 90 83

458 51 026

Steinar.christen.berg@irev.no

Dybdal, Ingebjørg Regnskaps-revisjon Oppdragsansvarlig revisor Registrert Revisor 977 20 647

61 28 91 11

ingebjorg.dybdal@irev.no

Gustavsen, Bjørn Regnskaps-revisjon Revisor Bachelor i revisjon 920 86 117

61 28 91 41

bjorn.gustavsen@irev.no

Hesthagen, Anne Regnskaps-revisjon Oppdragsansvarlig revisor Bachelor i revisjon 996 11 189

61 28 90 84

anne.hesthagen@irev.no

Julusmoen, Heidi Floor Regnskaps-revisjon Oppdragsansvarlig revisor Registrert Revisor 911 70 668

61 28 90 85

heidi.floor.julusmoen@irev.no

Kolden, Magnar Regnskaps-revisjon Revisor 99 12 72 51

61 28 91 43

magnar.Kolden@irev.no

Olafsen, Heidi Holm Regnskaps-revisjon Oppdragsansvarlig revisor Bachelor i revisjon 936 95 820

61 28 91 19

Heidi.Holm.Olafsen@irev.no

Ringsveen, May Tove Regnskaps-revisjon Revisor Bank revisor 414 56 281

61 28 91 22

may.tove.ringsveen@irev.no

Romundgard, Unn Regnskaps-revisjon Oppdragsansvarlig revisor Bachelor i revisjon 482 79 957

61 28 91 39

unn.romundgard@irev.no

Steen, Andreas Regnskaps-revisjon Oppdragsansvarlig revisor Høyere revisjonseksamen

Cand.mag. i økonomi

414 51 878

61 28 90 82

andreas.steen@irev.no