Ansatte

 

Ansatt Arbeidsområde Stilling Utdanning Telefon og e-post
Hagen, Bjørg Selskapsledelse

Forvaltnings-revisjon

Regnskapsrevisjon

Daglig leder Master i offentlig revisjon

Registrert revisor

913 22 881

61 28 90 90

bjorg.hagen@irev.no

Grefsrud, Reidun Forvaltnings-revisjon Fagansvarlig, oppdragsansvarlig revisor Cand. Oecon 61 28 90 96

951 36 962

reidun.grefsrud@irev.no

Lein, Kristian Forvaltnings-revisjon Oppdragsansvarlig revisor Cand. Oecon 61 28 90 93

908 70 073

kristian.lein@irev.no

Lund, Guro Selfors Forvaltnings-revisjon Oppdragsansvarlig revisor Cand. Polit 61 28 90 92

481 41 982

guro.selfors.lund@irev.no

Selfors, Ingvild Forvaltnings-revisjon Oppdragsansvarlig revisor Siviløkonom og

Cand. Oecon

61 28 91 12

413 38 364

ingvild.selfors@irev.no

Buggeland, Jorun Gilje Forvaltnings-revisjon Revisor Cand.Polit 61 28 93 12

913 29 918

jorun.gilje.buggeland@irev.no

Grini, Tove Forvaltnings-revisjon Revisor Høyskole-kandidat, kommunal revisjon 61 28 91 17

905 89 894

tove.grini@irev.no

Bue, Birgitte Ulimoen Forvaltnings-revisjon Revisor Master i rettsvitenskap 61 28 90 86

480 43 175

birgitte.ulimoen.bue@irev.no

Robbestad, Kari Forvaltnings-revisjon Revisor Diplomert internrevisor, Grunnfag statsvitenskap 61 28 91 25

915 60 422

kari.robbestad@irev.no

Berg, Steinar Christen Regnskapsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Statsautorisert revisor 61 28 90 83

458 51 026

steinar.christen.berg@irev.no

Dybdal, Ingebjørg Regnskapsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Registrert revisor 61 28 91 11

977 20 647

ingebjorg.dybdal@irev.no

Hesthagen, Anne Regnskapsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Bachelor i revisjon 61 28 90 84

996 11 189

anne.hesthagen@irev.no

Julusmoen, Heidi Floor Regnskapsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Registrert revisor 61 28 90 85

911 70 668

heidi.floor.julusmoen@irev.no

Olafsen, Heidi Holm Regnskapsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Bachelor i revisjon 61 28 91 19

936 95 820

heidi.holm.olafsen@irev.no

Romundgard Unn Regnskapsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Bachelor i revisjon 61 28 91 39

482 79 957

unn.romundgard@irev.no

Steen, Andreas Regnskapsrevisjon Oppdragsansvarlig revisor Høyere revisjonseksamen

Cand.mag. i økonomi

61 28 90 82

414 51 878

andreas.steen@irev.no

Gustavsen, Bjørn Regnskapsrevisjon Revisor Høyskolefag i  revisjon 61 28 91 41

920 86 117

bjorn.gustavsen@irev.no

Moen, Christin Stensrud Regnskapsrevisjon Revisor Statsautorisert revisor 61 28 91 99

482 31 755

christin.moen@irev.no

Husøy, Terje Regnskapsrevisjon Revisor Bachelor i revisjon 61 28 9 1 43

951 52 688

terje.husoy@irev.no

Ringsveen, May Tove Regnskapsrevisjon Revisor Bank revisor 61 28 91 22

414 56 281

may.tove.ringsveen@irev.no

Solberg, Anne Line Regnskapsrevisjon  Revisor Registrert revisor 61 28 91 95

417 78 836

anne.line.solberg@irev.no